Nieuws archief  • Ondersteuningslijn stevige lokale teams

   De VNG kent een ‘Ondersteuningslijn stevige lokale teams’. De Associatie Wijkteams werkt met de VNG samen rond een netwerk van ervaren buddy’s en transformatiecoaches aan het samenstellen van werkpakketten. In de flyer lees je meer over de ondersteuningslijn.

  • Lerend Versterken

   Onder de noemer ‘Lerend Versterken’ gingen wijkteamprofessionals uit vijf wijkteams in 2023 en 2024 met elkaar in gesprek over de essentie van hun vakmanschap. De eerste opbrengsten van de gesprekken lees je in dit document.

  • Tekening brede opdracht van een lokaal team

   Associatielid Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid vertaalde de brede opdracht van een lokaal team naar een mooie tekening. Leuk voor eenieder om bijvoorbeeld in de eigen organisatie te gebruiken.

  • Over nut, noodzaak en nonsens van monitoring

   Als Associatie Wijkteams ontwikkelen we een visie en aanpak voor het proces van betekenisvol monitoren in en door lokale teams. In het document ‘Over nut, noodzaak en nonsens van monitoring’ vind je de neerslag van deze zoektocht.

  • Overzichtsstudie NJi: Minder specialistische jeugdhulp dankzij wijkteam

   Wijkteams die zelf ambulante ondersteuning bieden, dragen waarschijnlijk bij aan het terugdringen van specialistische jeugdhulp. Ook zijn zij mogelijk beter in het bereiken van jongeren met een migratieachtergrond en met een lage sociaaleconomische status. Dat blijkt uit een literatuurstudie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

  • Nieuwjaarsreflectie Associatie Wijkteams

   We hebben als Associatie Wijkteams een fantastisch bewogen jaar achter de rug. In deze nieuwjaarsreflectie delen we de lessen die we geleerd hebben in 2023.

  • Terugblik Dag van de Wijkteams 2023

   Op donderdag 16 november 2023 organiseerde de Associatie Wijkteams de derde editie van de Dag van de Wijkteams. Dit jaar stond in het teken van “samen bouwen aan een veilige sociale samenleving”.

  • Reactie Associatie Wijkteams op Nederland 2040

   De Denktank Nederland 2040 buigt zich over de vraag hoe een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland eruit ziet. De denktank heeft een langetermijnperspectief opgesteld: ‘Nederland 2040: een toekomstbeeld’. De Associatie Wijkteams spiegelde haar eigen agenda aan het verhaal ‘Nederland 2040’. Lees hier de volledige reactie.

  • Rapport Commissie Sociaal Minimum: Een zeker bestaan II

   Op 28 september 2023 overhandigde de Commissie Sociaal Minimum voor Europees Nederland haar eindrapport ‘Een zeker bestaan II’ aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. De Associatie Wijkteams sluit aan bij de aanbevelingen van de Commissie.

  • Doe online mee met de Dag van de Wijkteams!

   Op 16 november 2023 is de derde editie van de Dag van de Wijkteams. Op deze dag zet de Associatie Wijkteams alle wijkteamprofessionals van Nederland in het zonnetje door verschillende online activiteiten aan te bieden. Zo kan je gluren bij andere wijkteams of krijg inspiratie door een echte mindboost. Samen bouwen aan een veilige sociale samenleving staat centraal.

  • Tip: Seminar ‘Voorbij de status quo in het dagelijks werk’

   Op vrijdag 13 oktober organiseert de Werkplaats Politisering in het Sociaal Domein deel 1 van de tweeluik ‘Politiserende praktijken in het sociaal werk’. Het doel van dit tweeluik is samen met sociaal werkers op zoek te gaan naar vormen van politisering in hun dagelijkse praktijk, en in kaart te brengen welke praktische en methodische kennis nodig is om het eigen politiserend werken te versterken.

  • Tip: Kennisfestival ‘Uit je bubbel’

   Hoe help je samen als professionals in de jeugdzorg, het wijkteam of onderwijs gezinnen? Vooral als hier meerdere problemen spelen? Waar ligt dan de regie? En hoe bouwen jullie aan doelen en vertrouwen? Op donderdag 7 september organiseert het NJi het kennisfestival ‘Uit je bubbel’.

  • Tip: Live bijeenkomst handelingsperspectief in sociaal werk

   Op dinsdag 12 september organiseert Movisie een live bijeenkomst over handelingsperspectief voor sociaal professionals. Een interactieve bijeenkomst waarin ze met concrete casuïstiek aan de slag gaan om van en met elkaar te leren.

  • Ontwikkelopgave lokale teams: praktijk en toezicht hand in hand

   In deze reactie op het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij lokale teams in 16 gemeenten geeft de Associatie Wijkteams inspiratie voor de conferentie die de IGJ organiseert op 31 oktober 2023.

  • Brief AW: Een inclusieve samenleving vraagt vasthoudend transformeren – deel 2

   In een reactie op de Hervormingsagenda Jeugd schreef de Associatie Wijkteams een brief aan staatssecretaris Van Ooijen. In de brief geven we een aantal reflecties mee, met als doel ook vanuit het perspectief van lokale teams een constructieve bijdrage te leveren.

  • Tip: Ideeënfabriek Pleegzorg

   De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren op 26 juni samen de Ideeënfabriek Pleegzorg. Tijdens deze sessie onderzoeken zij met pleeggezinnen, professionals en onderzoekers welke kennis er nog ontbreekt in de pleegzorg.

  • Tip: Inspiratietafel Associatie voor Jeugd

   Omdat de opdracht en betekenis van de kinderopvang zoveel verder rijkt dan ‘het opvangen van kinderen’ organiseert de Associatie voor Jeugd op 29 juni de inspiratietafel ‘Een goede start van iedere toekomst’.

  • Tip: Tweedaagse training ‘versterken van het gewone leven’

   Mede oprichter en oud bestuurslid van de Associatie Wijkteams Mario Nossin organiseert een interessante training voor onder andere wijkteamprofessionals en medewerkers bij gemeenten of onderwijs over het ‘versterken van het gewone leven’.

  • Reactie AW: deelrapporten inspectieronde IGJ

   Eind 2022 kondigde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan in 15 gemeenten een inspectieronde langs lokale wijkteams te doen. De Associatie Wijkteams vindt gezamenlijke leer- en ontwikkeltrajecten in netwerksturing een cruciale verbetering in het sociaal domein. We doen dat graag met respect voor en vanuit alle perspectieven.

  • Open brief aan het kabinet van KNMG

   Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. Om dat te bereiken moet de bestaanszekerheid worden gegarandeerd: een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen en de mogelijkheid tot gezond eten, onderwijs en veilig werken en wonen.

  • Rapport Verwey-Jonker Instituut over afwegingsproces

   Op 30 januari 2023 publiceerde het Verwey-Jonker Instituut het rapport ‘Het belang van zorgvuldig afwegen. Advies over de mogelijkheden van een afwegingsproces horend bij een scherpe afbakening van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp’.

  • Reactie AW: Wijziging kostendelersnorm

   In een reactie op de wijziging van de kostendelersnorm bedankt de Associatie Wijkteams minister Schouten voor haar inzet met betrekking tot het realiseren van meer mogelijkheden voor ondersteuning van personen die onder de Participatiewet vallen.

  • Opdracht van lokale teams ten aanzien van (on)veiligheid

   Met een groot aantal leden van het Leernetwerk veiligheid Associatie Wijkteams, ondersteund door het NJi, is gereflecteerd op hoe de opdracht op veiligheid voor lokale teams eruit moet zien binnen de kaders van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

  • Bulletin Kwaliteit moet je doen! nr. 2

   Ook in de tweede helft van 2022 is er hard gewerkt, door en met de Associatie Wijkteams. Van ontwikkelingen binnen het Leernetwerk veiligheid AW tot aan een werkbezoek bij WIJ Groningen.

  • Kwaliteitsstatuut voor wijkteams

   Kwaliteitsstatuut voor wijkteams Kwaliteit moet je doen! Dat is de boodschap die de leden van Associatie Wijkteams willen uitdragen met het Kwaliteitsstatuut voor wijkteams versie 1.0. Als het gaat over…

  • Rapport NJi: Samen bereiken wat niemand alleen lukt

   Samen lerend werken aan kwaliteit is zowel voor professionals als bestuurders belangrijk. Dat vinden Jeugdzorg Nederland, Associatie voor Jeugd, Netwerk Directeuren Sociaal Domein, Wethoudersvereniging en Associatie Wijkteams ook.

  • Reactie AW: Transformatie vanuit het perspectief van wijkteams

   Reactie AW: Transformatie vanuit het perspectief van wijkteams Associatie Wijkteams vraagt minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooijen, in een reactie op de kamerbrieven aangaande de uitvoering van de motie Ceder…

  • Geslaagde Dag van de Wijkteams 2022

   Op 9 juni 2022 werd de landelijke Dag van de Wijkteams voor de tweede keer georganiseerd. Op die dag zet Associatie Wijkteams alle wijkteamprofessionals van Nederland in het zonnetje met een divers online aanbod van lezingen en activiteiten

  • Bulletin AW: Kwaliteit moet je doen

   Tijdens het ledenberaad Associatie Wijkteams van november 2021, spraken de leden van af dat er gebouwd zou gaan worden aan een kwaliteitsstatuut voor wijkteams. In het bulletin ‘kwaliteit moet je doen’ informeren we je over de voortgang van dat proces.

  • Video: De Effectiviteit van Wijkteams

   Op 30 maart 2022 presenteerden Zwaan Advies en het NJi, in opdracht van de Associatie Wijkteams, een onderzoek naar de toegevoegde waarde en effectiviteit van wijkteams. Ellen van der Vlist, directeur van De Kleine Schans, heeft een prachtige video gemaakt waarin zij de uitkomsten van het onderzoek samenvat.

  • Het recht om te falen

   Het recht om te falen Bert Wienen zijn slotlezing is een waarschuwing voor de verwoestende effecten van de prestatiemaatschappij op het onderwijs en de jeugdhulp. Hij pleit voor minder medicaliseren…

  • Samenwerken met een ziekenhuis

   Samenwerken met een ziekenhuis Wat doet een ziekenhuis met de toenemende sociaal-maatschappelijke problemen bij patiënten? In het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft worden deze patiënten doorverwezen naar twee professionals…

  • Benodigde kennis voor integraal werken

   Benodigde kennis voor integraal werken Verschillende vragen over uiteenlopende onderwerpen van diverse doelgroepen. Dat is de uitdagende en dagelijkse praktijk van wijkteams. Maar wat betekent dat voor de kennis –…

  • Reactie AW: Een inclusieve samenleving vraagt vasthoudend transformeren

   Reactie AW: Een inclusieve samenleving vraagt vasthoudend transformeren In reactie op de door het Rijk aangekondigde hervormingen in de jeugdzorg schreef de Associatie een brief. ‘Wij pleiten voor vasthoudend en vastbesloten…

  • Doen wat goed is: praktische wijsheid in het sociale domein

   Doen wat goed is: praktische wijsheid in het sociale domein ‘Wijkteams hebben vooral een uitvoerende rol en werken onder enorme druk. Te druk voor een kennisorganisatie die reflecteert en kennis…

  • Duurzaam perspectief

   Duurzaam perspectief Niet over maar met jongeren praten, je hoort het gelukkig steeds vaker. In het project Duurzaam perspectief jongeren trekken ze echt samen op. Hoe ziet hun toekomstperspectief eruit…

  • Ont-moeten om inclusief te communiceren

   Ont-moeten om inclusief te communiceren Kaveh Bouteh is organisatieadviseur, trainer en docent bij Pharos. Hij is gespecialiseerd in culturele diversiteit, inclusie en interculturele communicatie. In zijn lezing tijdens de Dag…

  • Verschil maken met de menselijke maat

   Verschil maken met de menselijke maat De menselijke maat in de jeugdzorg, hoe pak jij dat aan? Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) organiseert hierover het evenement ‘Verschil maken met de menselijke…

  • Vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding

   Vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding “Het lokale wijkteam staat of valt met de mensen. Krijgen ze de ruimte om er te zijn voor de gezinnen en kinderen, kunnen ze voorbij organisatiebelangen…

  • Inclusief handelen

   Inclusief handelen Hoe stimuleer je inclusief handelen in een wijkteam? Tijdens de Dag van de Wijkteams gaan we vanuit praktijkvraagstukken hierover met bestuurders in gesprek. Het gewone leven versterken zodat…

  • Reactie AW op de hervormingsagenda

   Reactie AW op de hervormingsagenda Negentien organisaties van jeugdhulpaanbieders, cliëntenorganisaties en jeugdprofessionals hebben een eigen hervormingsagenda jeugd opgesteld en op 11 april aan VWS en de VNG gestuurd. De Agenda…

  • Doe online mee met de Dag van de Wijkteams!

   Doe online mee met de Dag van de Wijkteams! Op 9 juni 2022 is de tweede editie van de Dag van de Wijkteams. Op deze dag zet Associatie Wijkteams alle…

  • Onderzoek naar succes van wijkteams

   Onderzoek naar succes van wijkteams De ambities waren hooggespannen, toen in 2015 in veel gemeenten de wijkteams startten. Meer preventie, betere hulp en minder doorverwijzingen naar dure zorg. Maar hoe…

  • OPROEP AAN GGZ EN SOCIAAL DOMEIN

   OPROEP AAN GGZ EN SOCIAAL DOMEIN Eén op de vier mensen heeft een psychiatrische diagnose (gehad) en tegelijkertijd ontberen de meest ontredderde en ontregelde personen passende hulp. Daarom doen wij…

  • HOUD KOERS OP DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIALE DOMEIN

   HOUD KOERS OP DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIALE DOMEIN De transformatie binnen het sociaal domein is in volle gang. De toeslagen affaire en de sociale gevolgen van de coronapandemie onderstrepen…

  • Essay eigen kracht als ‘samenkracht’

   Essay eigen kracht als ‘samenkracht’ Dit essay gaat over de rijkdom én de complexiteit van het werken in netwerken op verschillende niveaus. Het essay is bedoeld als aanzet tot een…

  • PLATFORM MULTIPROBLEMATIEK

   PLATFORM MULTIPROBLEMATIEK Een plek voor kennis en ervaringen over integraal samenwerken bij multiproblematiek. Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten domein…

  • Hoe werkt het CJG Capelle aan den IJssel?

   Hoe werkt het CJG Capelle aan den IJssel? Laat je inspireren door de werkwijze van CJG Capelle aan den IJssel. Bekijk dit filmpje. Daarin leggen professionals uit waardoor de integrale…

  • Transformatie: noodzaak en kans voor kwetsbare kinderen

   Transformatie: noodzaak en kans voor kwetsbare kinderen De transformatie in het sociaal domein is in volle gang! Dagelijks zetten duizenden professionals zich met hart en ziel in om gezinnen te…

  • Online kennisbank voor buurtteam

   Het vak wijkteammedewerker of gezinswerker definiëren, ontwikkelen en tegelijkertijd je team verder opleiden. Een uitdaging waar Lokalis het afgelopen jaar mooie stappen in heeft gemaakt, met als tastbaar resultaat: een online kennisbank.

  • Drie jaar onderzoek naar wijkteams

   Gedurende drie jaar zijn meer dan 100 wijkteams onderzocht. De kernbevinding? Niet gemeentelijk beleid, maar management, leiderschap en gedrag zijn bepalend

  • Oproep aan ministers: ruimte voor duurzame transformatie

   Oproep aan ministers: ruimte voor duurzame transformatie Namens de Associatie Wijkteams is een brief verstuurd naar ministers De Jonge en Dekker met een warm pleidooi om vooral door te gaan…

  Wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

  Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

  We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.